Lista obecności radnych (na głosowaniach):

-

Imię i nazwisko radnego

Obecność

Wstrzymał(a) się

Mariola Chmielewska

100%

1

Jacek Kędzierski

100%

0

Maciej Klimek

85%

0

Klaudia Kosmalska

100%

0

Piotr Krystecki

85%

2

Ilona Kupczak

76%

1

Mateusz Mania

90%

0

Lidia Musiał

100%

0

Grażyna Niedbała

100%

0

Dariusz Ostręga

80%

3

Przemysław Pawełczyk

76%

0

Barbara Rogalska

66%

0

Stanisław Syjut

100%

1

Katarzyna Wadowska

90%

1

Zdzisława Zawada

100%

1